94.02% RTP
Jackpott: 2,781,624.32kr

Spela Superman The Movie

Spelautomat med 5 hjul och 100 rader

Målet med Superman The Movie är att uppnå vinnande symbolkombinationer genom att snurra hjulen. 

Hur man spelar:

 • För att starta spelet, klicka på den blinkande Spela-knappen mitt på skärmen.
 • Spelet spelas alltid med 100 aktiva vinstrader. Antalet aktiva spellinjer kan inte ändras av spelaren.
 • Insatserna väljs genom att klicka på + och  nedanför Total insats för att öka eller minska beloppet.
 • Totalsatsning per spelrunda = radsatsning X aktiva vinstrader.
 • Genom att klicka på Snurra snurrar man hjulen med aktuell satsning. Under hjulsnurrarna ändras knappen Snurra till Stoppa. Genom att klicka på Stoppa avslutar du snurranimationen och visar snurresultatet direkt.
 • Hjulen kan också snurras med hjälp av funktionen Autospel. Notera att du först måste bestämma autospelgränser. Klicka här för mer information. För muspekaren över knappen Autospel för att visa listan av alternativ. Välj antalet snurrar som ska spelas automatiskt. Genom att klicka på ett alternativ startar du funktionen Autospel. Läget Autospel avslutas när hjulen har snurrat det antal gånger som förutbestämts av spelaren, eller när spelaren klickar på Stoppa autospela.
 • Genom att klicka på knappen Turboläge sätter man på eller stänger av Turboläge, vilket stänger av eller sätter på en del av vinstanimationerna och –ljuden, något som får hjulen att snurra snabbare eller långsammare. När Turboläge är aktivt växlar knappen till Turbo på. Klicka på knappen Turbo på för att avsluta Turboläge och återuppta det vanliga spelläget.
 • Vinster kalkyleras enligt vinsttabellen. Radvinst = radsatsning X motsvarande multiplikator enligt vinsttabellen. Vinstabellen kan du nå via sidan Info.
 • På en given vinstrad kan enbart den högsta vinstkombinationen på vinstraden utbetalas medan samtida vinster på andra vinstrader ackumuleras.
 • I händelse av en vinstsnurr visar fältet Vinst de sammanlagda vinsterna. Vinsträknaren kan stoppas genom att man klicka på skärmen för att visa den sammanlagda vinstsumman för den skärmen på direkten.
 • Vinstradens vinster och totala vinster visas även i remsan längst ner på hjulen eller i spelfönstret.

Info sida:

 • Genom att klicka på Info öppnar man referensskärmen som beskriver de olika spelkomponenterna. Genom att klicka på pilarna i hörnet nere till höger kan du växla mellan de olika infoskärmarna.
 • Genom att klicka på Tillbaka lämnar du Info-skärmen och återvänder till spelet.

Vinstrader:

 • Aktiva vinstrader representeras av rader som visar sig ovanför hjulen, något som illustrerar på skärmen Vinstrader på sidan Info.
 • Alla 100 aktiva vinstrader kan registrera vinster.
 • Det är skillnad mellan radsatsningen och den totala satsningen. Radsatsningen visar hur mycket som satsas på en enda vinstrad. Den totala satsningen visar hur mycket som satsas totalt i spelrundan. Utbetalningarna som visas i utdelningstabellen multipliceras med satsningen per rad.

Om utbetalningar:

 • Utbetalningarna finns listade på skärmen Vinsttabell. För att räkna ut det möjliga vinstbeloppet måste radsatsningen multipliceras med utbetalningen.
 • Om två vinnande kombinationer inträffar på samma rad betalas den högre av dessa två ut. Om fler än en aktiv betalningsrad innehar en vinstkombination, läggs dessa ihop.
 • Vinnande kombinationer kan endast infalla på en aktiv vinstrad och måste starta från hjulet längst till vänster, och symbolerna behöver komma i rad.

Wild-symbol

Spelets Wild-symbol är -symbolen. 

Wild-symbol ersätter alla andra symboler utom  och , för att utgöra den bästa möjliga vinstkombinationen.

När den visar sig på hjulen under Save the Day Free Games fortsätter den vara låst på samma position under de återstående gratisspelen. Mer information gällande Save the Day Free Games finner du nedan.

Free Games-symbol

När den visar sig samtidigt på hjul 1, 3 och 5 aktiverar -symbolen Save the Day Free Games. Mer information gällande Save the Day Free Games finner du nedan.

Bonus-symbol

När den visar sig samtidigt på hjul 2, 3 och 4 aktiverar -symbolen Crystal Bonus. Mer information om Crystal Bonus-funktionen hittar du nedan.

Crystal Bonus

Crystal Bonus aktiveras genom att -symbolen visar sig samtidigt på hjul 2, 3 och 4. Crystal Bonus är endast tillgänglig under huvudspelet.

För att starta bonusen, klicka på knappen Klicka för att starta.

När bonusen startar visas en lista över objekt på skärmen. Bland objekten finns prispengar, en bonusomstartssymbol, en vinstmultiplikator på x2, en vinstmultiplikator på x5, Inkassera-symboler samt Superman The Movie-logotypsymboler som kan inaktivera Inkassera-symbolerna.

Välj mellan 14 kristaller, en för en, för att blottlägga en prissymbol eller en Inkassera-symbol. När ett pris blottläggs lyser det upp i färg i remsan längst ner på skärmen. Prispengarna under bonusfunktionen visas i Bonusvinst-fältet i mittremsan.

En vinstmultiplikator gäller endast det totalbelopp som vunnits fram till tidpunkten då multiplikatorn vinns: multiplikatorn träder inte i kraft vid något annan tillfälle. Genom att blottlägga en Superman The Movie-logotypsymbol inaktiveras en av Inkassera-symbolerna och förstör en av kristallerna.

Blottläggs en Omstart-symbol ombildas alla valda kristaller och alla prispengar och modifierare tillgängliga vid funktionens början återställs och blandas om. Du kommer att behålla vinster som vunnits tidigare i rundan.

Man vinner prispengar genom att blottlägga en Inkassera-symbol, då avslutas funktionen och eventuella prispengar inkasserade under rundan betalas ut.

Klicka på Fortsätt för att återgå till huvudspelet.

Save the Day Free Games

Save the Day Free Games aktiveras när -symbolen visar sig samtidigt på hjul 1, 3 och 5.

För att starta bonusen, klicka på knappen Tryck för att starta.

Rundan börjar med 10 gratisspel. När en Wild-symbol  visar sig på hjulen fortsätter den vara låst på samma position under resterande gratisspel. När 10 gratisspel färdigspelats startar ytterligare 10 gratisspel automatiskt. Låsta Wild-symboler från de föregående 10 gratisspelen fortsätter vara låsta på sina positioner under de kommande 10 gratisspelen.

Under gratisspelen så snurrar hjulen automatiskt med samma antal rader och insats per rad som under den snurr som aktiverade funktionen. Vinsten från aktuell snurr visas i Vinst-fältet nedanför hjulen. Den sammanlagda vinsten i gratisspel visas i Vinst-fältet i skärmens övre högra hörn. De återstående gratisspelen visas i skärmens övre vänstra hörn.

Efter att alla gratisspel har avslutats summerar en resultattabell vinsterna. Genom att klicka på Fortsätt återvänder du till huvudspelet.

När du återgår till huvudspelet kan du klicka var som helst på skärmen för att stoppa vinsträknaren för att direkt visa hela vinsten. Gratisspelvinster läggs ihop med eventuella radvinster från huvudspelet.

Om funktionen aktiverades under en Autospel-session påbörjas funktionen efter att man klickar på Tryck för att starta-knappen. Efter att samtliga gratisspel färdigspelats kan du klicka på Fortsätt nedanför vinstsummeringen för att återuppta Autospel-sessionen.

-symbolen visar sig inte på hjulen under gratisspel: Save the Day Free Games-funktionen kan inte återaktiveras.

DC Super Heroes Jackpot

DC Super Heroes Jackpot är en hemlig progressiv jackpott i flera nivåer som är sammanlänkad med spelserien DC Super Heroes. En liten procentuell andel av varje insats i alla DC Super Heroes-spel läggs till i den progressiva jackpotten. Den procentuella andelen sammanlagda spel delas upp mellan fyra jackpottnivåer, vilka visas i den övre delen av spelskärmen, ovanför hjulen.

Vilken nivå som helst i DC Super Heroes Jackpot kan vinnas via jackpottspelet, och kan aktiveras slumpmässigt efter en snurr i något av DC Super Heroes-seriens huvudspel. Den aktiveras inte av en viss symbolkombination, och även en snurr i huvudspelet som inte resulterar i en vinst kan utlösa jackpottspelet. Det går att utlösa jackpottspelet oavsett storlek på insatsen, men chanserna ökar eller minskar i proportion till storleken på satsningen.

Om man tar sig till jackpottspelet är man garanterad en vinst av någon av de fyra jackpottarna: Mini Jackpot, Minor Jackpot, Major Jackpot och Grand Jackpot. De fyra olika jackpottnivåerna representerar olika prissummor, där Mini Jackpot ger det lägsta priset och Grand Jackpot det högsta.

Jackpottskärmen innehåller ett rutnät med 20 sexkantiga celler. När du väljer en cell avslöjas en av fyra energifärger, var och en motsvarande en av de fyra progressiva jackpottarna: Grön för Mini Jackpot, blå för Minor Jackpot, gul för Major Jackpot och röd för Grand Jackpot. När en färg avslöjas, fyller den upp ett av energikloten under det tillhörande jackpottfältet. Var och en av jackpottarna kräver olika antal energiklot för att vinnas: 2 klot för Mini Jackpot, 3 klot för Minor Jackpot, 4 klot för Major Jackpot och 5 klot för Grand Jackpot.

Spelaren väljer celler på rutnätet tills det antal klot som krävs i en viss färg har valts för att vinna en av jackpottarna. När alla matchande klot har valts, delas motsvarande jackpottnivå ut. Genom att klicka på Fortsätt avslutas jackpottspelet och spelaren kommer tillbaka till huvudspelet. Jackpottvinster läggs ihop med vinster från grundspelet (om några) och visas i Vinst-fältet tillsammans med dina andra vinster.

DC Super Heroes Jackpot-spelet har en timeout-timer. Om en matchande uppsättning klot inte samlas in av spelaren innan tiden löper ut, kommer celler att väljas automatiskt och motsvarande jackpott att delas ut.

Det här spelets jackpott fungerar så här:

Frö (hur mycket pengar som jackpotten börjar med):

Mini Jackpot: EUR100 Minor Jackpot: EUR1 000 Major Jackpot: EUR10 000 Grand Jackpot: EUR100 000

Bidragsgrad (hur många procent av varje satsning som går till jackpot):

0.99%

Villkor för vinst (det resultat du måste få för att vinna jackpotten):

Aktivering av jackpottspelet garanterar en vinst. Fullborda de identiska symbolerna för motsvarande jackpott eller vänta på att timern tar slut.

Vinstkrav (det du behöver göra för att kunna få jackpotten):

Spela ett spel länkat till DC Super Heroes Jackpot.

Vänligen notera:

 • Frö- och Jackpottsummorna är angivna i Euros i det progressiva nätverket och deras värde i din lokala valuta beror på valutakursen.
 • Mekaniken i DC Super Heroes Jackpot förhindrar samtidiga jackpottvinster.
 • Brist i Internet-uppkopplingen kan orsaka förseningar av Jackpotmeddelanden och uppdateringar, men det påverkar inte de faktiska Jackpottvinsterna.

Utdelning till spelaren

Minsta teoretiska utdelning till spelaren (RTP) inklusive bidraget till jackpotten på 0.99% är 95.01%.

Knappar:

Info

Öppnar referensbilden som beskriver spelets olika delar.

Total insats + och -

Öka eller minska totalinsatsen per spelrunda.

Autospel / Stoppa autospela

Snurra hjulen ett antal gånger i rad. / Avsluta Autospel-snurrläget.

Turboläge / Turbo på

Att sätta på Turboläge går endast att göra under huvudspelet. / Avsluta Turboläge och återgå till vanligt spelande.

Snurra / StoppaSnurra hjulen. / Stoppa hjulsnurrningsanimeringen och spinnresultatet visas omedelbart. Undet ett aktivt Autospelläge stoppas snurranimationern och presenterar resultatet direkt. Genom att klicka på Stoppa under det aktiva Autospelläget, avslutar man inte Autospelläget per automatik.

Casinots verktygsfält

I den övre och undre delen av spelfönstret finner du casinots verktygsfält. Dessa verktygsfält innehåller ett antal menyer och knappar som låter dig ändra klientens inställningar eller utnyttja de olika funktionerna som finns i casinoklienten.

Det nedersta verktygsfältet innehåller följande:

Spelfönstrets saldo Detta är den totala mängd pengar du kan spela för i aktuellt casinospel, bestående av ditt saldo av Riktiga Pengar och tillgängliga bonusar för spelet. Läs mer om spelspecifika bonusar här.

Genom att klicka på den här knappen öppnar du kassafönstret där du kan göra insättningar och uttag, se din transaktionshistorik etc.

Ikonen visas endast i spel där du har tillgängliga Gratissnurr. Klicka på ikonen för att öppna Panelen för Bonusgratissnurr. Läs mer om spelspecifika bonusar här.

Ikonen visas endast i spel där du har Gyllene marker-bonusen tillgänglig. Klicka på ikonen för att öppna Gyllene marker-menyn. Läs mer om spelspecifika bonusar här.

Det övre verktygsfältet innehåller följande:

Bredvid den här ikonen är snabbstartmenyn. Dra musen över en kategori för att se vilka spel som finns tillgängliga i just den kategorin. Klicka på ett spel för att starta det spelet.

Game Master är en funktion som ger dig möjlighet att hitta ditt nästa speläventyr! Den består av olika spelkategorier från vilka du kan välja spel att spela.

För att öppna Game Master-fönstret, klicka på . Om kampanjbannern för Game Master visas, klicka på bannern för att öppna Game Master-fönstret.

Om en kategori består av fler spel än som kan visas på samma gång, kommer pilknapparna att visas när du för muspekaren över kategorin. Klicka på pilknapparna för att navigera genom spelen.

När du hittar det spel du önskar, klicka på motsvarande spelikon för att starta spelet.

Klicka på ‘X’-ikonen för att lämna Game Master.

Dra musen över den här ikonen för att öppna favoritmenyn. Menyn innehåller följande:

 • Ladda ner - Öppnar sidan där du kan nå den nedladdningsbara versionen av casinoklienten.
 • Pryl - Öppnar sidan där du kan ladda ner casinomanicken för Windows Vista eller Windows 7.
 • Mobilapp - Öppnar sidan där du kan ladda ner spelet till din mobiltelefon. Detta alternativ är endast tillgängligt om mobilversionen av spelet existerar.

Om flerspelsvyn är aktiverad för detta spelet så innehåller det övre verktygsfältet också följande knappar:

Den här knappen öppnar 2-spelsvyn.

Den här knappen öppnar 4-spelsvyn.

Den här knappen avslutar flerspelsvyn och tar dig tillbaka till standardvyn.

Observera att det inte är möjligt att öppna mer än en instans av samma spel i flerspelsvyn.

Gadget bar

Gadgetfältet visas till höger om spelfönstret när minst en pryl är aktiverad. Klickar du på listan öppnas din Gadget bar. Din Gadget bar kan innehålla minispel och diverse specialerbjudanden. Endast en gadget åt gången kan vara öppen. Klickar du på en annan gadget stänger du den föregående.

Anmärkning om frånkopplingar:

 • Om du kopplas ner från Internet mitt under ett huvudspel kommer snurrningen automatiskt att slutföras. För att återuppta spelet vid det läge det avbröts, logga in på casinot så omdirigeras du per automatik till spelet. Om du öppnar spelet på nytt utan att logga in på casinot kommer spelet att börja om från början. I båda fallen kommer dina vinster från föregående spelomgång att betalas ut. Du kan klicka på knappen Spelhistorik för att se utfallet av din tidigare runda efter att du loggat tillbaka in i casinot.
 • Om du kopplas ned från Internet under en bonusrunda, gratissnurrningar eller omsnurrningar, dirigeras du automatiskt tillbaka så att du kan fortsätta spelet när du loggar in på casinot igen.
 • Om du tappar din internetanslutning under ett DC Super Heroes Jackpot-spel, kommer spelet betala ut ditt pris. Jackpotten kommer synas nästa gång du loggar in.
 • Om du tappar internetanslutningen under en snurr när du använder Autospel-funktionen, kommer snurren automatiskt att fullbordas, men därefter kommer inga ytterligare snurrar att påbörjas. Du kan klicka på knappen Spelhistorik för att se utfallet av din tidigare runda efter att du loggat tillbaka in i casinot.

Observation angående tekniska fel: Ett tekniskt fel annullerar alla betalningar och spel.

Notera angående olösta spel: Olösta spel som placerats annulleras efter 90 dagar.

Mera information om olika typer av enarmade banditer:

Olika typer av enarmade banditer

Om du gillade det här spelet kan du kolla in de andra spelautomaterna:

Batman & Catwoman Cash Superhjaltar Spelautomat

Batman & The Batgirl Bonanza Superhjaltar Spelautomat

Batman & The Mr. Freeze Fortune Superhjaltar Spelautomat

Batman & The Riddler Riches Superhjaltar Spelautomat

Batman Begins Superhjaltar Spelautomat

Justice League  Superhjaltar Spelautomat